Fagside


Styringsteknikk for elektrofaget. Reguleringsteknikk for elektrofaget. Instrumentering for elektrofaget. Regelverket for elektrofaget. Fagside for elektro. Fagside for automasjon. Fagside for automatikerfaget. Elektrofag. NEK40
 • Elektrofag.info er ment å skulle være et websted der man kan hente ut kunnskapsressurser
  for elektrofaget på en hurtig og enkel måte, ut i fra prinsippet "verktøykasse på nett".

 • Nytt: Stjerne trekantvenderen skal nå ha en vesentlig bedre beskrivelse. Feil i styrestrøms-
  skjemaet er nå rettet opp.

 • Nytt: udl.no   Meget nyttig websted for læring og repetisjon av matematikk.

 • Oversikt over nye NEK 400:2010

 • Multimedia bok innenfor tema elektroteknikk. 

 • Oversettelse med Transmiti

 • Elektrofag.info er ikke knyttet opp mot noen bestemt lærebok og nettstedet kan forhåpentligvis
  både brukes i forbindelse med undervisning i den videregående skole, og for praktiske oppslag
  for den som måtte ha interesse for fagområdet.

 • Eksterne ressurser: De to nettstedene http://www.ndla.no og www.datele.no inneholder gode
  nettbaserte ressurser. Se også Datele sin "huskelapp", med oversikt over teoristoff. Educypedia
  er en stor ekstern ressurs. Selandia formelsamling. McMaster Process Control Education Website.

 • Gratis programmer for Windows. Oversikt over gode og nyttige gratis windowsprogrammer.

 • Elektrofag.info på søkemotorene: google.com  bing.com  ask.com  kvasir.no  yandex.ru  google.no  yahoo.de

 • De to nettstedene www.elfag.info og www.elektrofag.info er utvikles og vedlikeholdes av
  Arne Gylseth, Stavanger, Norge. Meldinger om feil, forslag om endringer og andre kommentarer
  kan sendes til: arne-at-elektrofag-dot-info.

 • Nyhetsbladet Elsikkehet (Gratis, utgis av DSB.)

 •  Elektrofag.info nå også fått sin Facebookside. Legg gjerne inn ideer eller forslag, eller klikk på "Like"


   
 

  
© Utarbeidet av Arne Gylseth, for nettstedene www.elfag.info og www.elektrofag.info 
 
 
Comments