Annet‎ > ‎

Elevrettet bruk av IT

For tiden (mars 2015) brukes IT omtrent slik ifb med undervisningen:


1. Apache webserver.

Verdens mest brukte webserver. Brukes med såkalt LAMP stack som "teknisk fundament" for de fleste
prosjekter. (LAMP - Linux-Apache-MySql-PHP.) Det driftes flere slike Apache webservere.


2. Wordpress CMS. 

Verdens mest brukte CMS system. Brukes til publisering av læringsressurser på nett.
Eksempel.


3. Drupal CMS

Et avansert og meget fleksibelt CMS som brukes som plattform for NDLA. Brukes av meg som plattform
for H5P interaktive læringsmoduler.


4. Mediawiki.

Dette er server programvaren for Wikipedia, verdens mest brukte oppslagsverk. Brukes for publisering av læringsressurser 
på nett.


5. Google sites.

Meget enkelt publiseringssystem fra Google for publisering av websider. Brukes nå mest til "kladd" og midlertidig
publisering. 


6. H5P

System for utvikling av interaktive læringsmoduler i regi av NDLA.
H5P krever normalt et komplett serveroppsett for å kunne fungere, men ved vår skole så har vi utviklet
en løsning der H5P kan kjøres fra en minnepenn på en vanlig PC.


7. Adobe Flash.

Tidligere gjennom mange år verdens mest brukte plattform for utvikling av animasjoner og interaktive websider.
Fungerer ikke på nettbrett eller på mobiltelefoner og brukes noe mindre i dag. Har allikevel unik funksjonalitet.
Brukes ved behov til utvikling av interaktive læringsressurser.
Eksempel1. Eksempel 2


8. Adobe Edge.

Moderne plattform for utvikling av HTML5 baserte animasjoner og interaktive websider. Innarbeides nå som primær
plattform for denne typen websider.


9. Adobe InDesign.

Markedsledende for bøker og andre publikasjoner. Brukes bla til å produsere papirutgaven av VG og Dagbladet.
Brukes her til publisering av elektroniske læremidler på nett og til skriftlige puvliksjoner.
Eksempel.


10. Adobe Illustrator

Illustrasjonsprogram - Markedsledende og i praksis som bransjestandard innenfor grafisk industri og for produksjon
av illustrasjonsgrafikk for websider. Brukes i dag som standard tegneverktøy ifb med utarbeidelse av elektroniske
læringsressurser.


10. Adobe Muse

Moderne program for utvikling av websider på HTML5 format. Brukes i dag som standard arbeidsredskap i forbindelse
med publisering av læringsressurser på nett.


11. Siemens Step-7 og S-1500 PLS

Regnes av mange for å være verdens mest avanserte og rubuste løsning for automatisering av industriprosesser.
Er markedsledende i produksjonsanleggene i Nordsjøen. Fases inn i vårt undervisningopplegg i automatisering
i inneværende skoleår.
Comments