FAQ


FAQ - Frequently asked questions.


Her på denne siden så vil bli forsøkt samlet ulike problemstillinger relatert til elektrofaget, som entan allerede
har fått sitt svar, eller som det kan være interessant å finne ut av.

Spørsmål 1: Gjelder NEK 400 bare innenfor bygninger og tilsvarende installasjoner (faste installasjoner) eller
gjelder NEK 400 også på "flyttbare gjenstander", dvs de "tingene" som faller inn under maskindirektivet ?

Svar: Det ser ut som om at for maskiner så gjelder NEK 400:2010 ikke. Ref: NEK 400:2010:11.3, side 10:
11.3 NEK 400 gjelder ikke for: j) elektrisk utstyr for maskiner.


Spørsmål 2:  Gjelder tavlenormen bare innenfor bygninger og tilsvarende installasjoner (faste installasjoner) eller
gjelder tavlenormen også på "flyttbare gjenstander", dvs de "tingene" som faller inn under maskindirektivet ?
Svar: <Under etterforkning> (Svaret er sannsynligvis: Den gjelder. Formell begrunnelse følger.)


Spørsmål 3: Hva er egentlig en "K-Sikring".

Svar: En "K-sikring" er en automatsikring med "K-Karakterestikk". Brukes i forbindelse med store "startstrømmer".
Mer info: Engelsk Wikipedia, datablad fra Moeller  Beskrivelse fra Moeller.


Spørsmål 4: Hva er egentlig en "Knivsikring".

Svar: En "Knivsikring" er en smeltesikring som blir brukt, spesielt for høye effektklasser. Krever ofte spesielt utstyr for
inn og utmontering. Mer info: elby.no, 


Spørsmål 5: Hvordan virker egentlig en "strømmåler" (I betydningen: måler av elektrisk forbruk.)

Svar: Strømmåleren koples nokså direkte inn på inntaket til installasjonen slik at hele forbruket av strøm passerer gjennom
stømmåleren. Gamle elektromekaniske strømmålere virker etter et virvelstrømsprinsipp, der en roterende skives rotasjonshastighet
er proposjonal med produktet av strøm og spenning. Det finnes også moderne elektroniske forbruksmålere som virker på en anmnen
og mer "sofistikert måte". Mer info: Engelsk Wikipedia, Magnet lab Meget detaljert manual fra US Gov. Leverandør i Hong Kong.


Spørsmål 6: Hva er egentlig forskjellen på en "effektbryter" og en "automatsikring".

Svar: <under etterforskning> Det kan vel se ut som om den praktiske utførelsen i noen tilfeller kan ligne litt på hverandre ved at begge
deler kan være en bryter som også har innebygget et magnetisk og et termoelektrisk vern. En effektbryter og en automatsikring vil
imidlertid alltiv være utarbeidet ut i fra en forskjellig produktnorm. Mer info: Datablad for effektbrytere.  Moeller katalog

Spørsmål 7: Hvilke typer brytere finnes det og hvordan kopler man opp de mest alminnelige typene brytere i en lysinstallasjon ?Spørsmål 8: Hvor finner man en særlig omfattende og interessant diskusjonstråd omkring gjennomføring av fagprøve som elmontør ?

Svar: Det gjør man her.


Spørsmål 9: Hvor finner man Normkommiteen NK64 sin FAQ for NEK 400 ?

Svar: Det gjør man her.


Spørsmål 10: Hvor er Elforlaget sine ressurssider.

Svar: De er her


Spørsmål 11: Hvor finner man en direkte link til Schneider sin montørhåndbok.

Svar: Det gjør man for eksempel her.

 
Comments