Data/IT

Submenyer:

Videokurs på YouTube:


Generelle linker:
  • Poppe.nu Poppe.nu - Fagside for dataelever ved Steinerskolen i Oslo. Ikke oppdatert de siste årene, men interessant.
  • Ninite