Data/IT‎ > ‎

Internett

Beskrivelse av funksjoner og tjenester relatert til internett.


Datatransporten over Internett. Hvordan transporteres data over Internett ? En beskrivelse av datatransporten over Internett.

NAT routeren. Hvordan virker en NAT router ? NAT Routerens virkemåte:

Xampp Prosjekt: Sett opp en enkel webserver, Xampp !


Comments