Data/IT‎ > ‎

Linux


 
Meget god gratis e-bok om Linux og nettverk, engelskspråklig: Linuxhomenetworking.com
 
Oversikt over de 100 mest vanlige Linux distribusjonene: Distrowatch.com
 

 
Centos.
 
Centos er en framragende bra distribusjon som egner seg spesielt godt for serverdrift.
Er utviklet ut i fra RedHat kildekode og har sin basis i RedHat Enterprice Linux.
 
Hjemmeside til Centos: Centos.org
 
Centos dokumentasjon: Centos dokumentasjon 
 
Centos forum: Centos forums.
 
Norsk nedlasting 1: Http UIB 

Installasjon av web server

Installasjon av phpmyadmin

Konfigurering av brannmur.

Endre port for sshd

Installere openvpn
 

 
Ubuntu.
 
Ubuntu er en allround Linux distribusjon som er godet egenet som både arbeidsstasjon og server. 
 
Hjemmesiden til Ubuntu: Ubuntu.
 
Ubuntu dokumentasjonsside: Ubuntu dokumentasjon.
 
Ubuntu forums: Ubuntu forums.Slax

Slax er en meget interessant og lettkjørende Linux distro som også kan boote fra USB minnepenner. Slax
 

 
SME Server

NOTE: SME server egner seg ikke for den som vil lære seg grunnleggende manuell Linux konfigurering, da
den har automatiske konfigureringsrutiner. Hvis man editerer konfigureringsfilene manuellt så vil dette komme
i konflikt med den konfigureringen som skjer automatisk. (Man kan faktisk konfigurere manuelt, men dette er
mer komplisert enn på andre Linux distroer. SME server er et godt valg hvis man bare vil ha en server som
kjører umiddelbart, uten at det er behov for konfigurering.

Hjemmeside til SME server, helautomatisert Linux server: Contribs.org
 
SME Server sin dokumentasjonsside: SME server documentation.
 
SME Server Forum: SME Server Forum.
 

 Webshop

Norsk OpenCart extension Link

Themplate eksempel: Link

Eksempel på bruk av Opencart ebx.no
 
 

Undersider (1): Logg
Comments