Data/IT‎ > ‎

Tegning

Programmer for teknisk tegning og programmer for utarbeidelse av webgrafikk.

OpenOffice tegneprogram. Dette er faktisk et meget bra og enkelt vektorbasert tegneprogram som kan brukes
til mye forskjellig, inklusive tekniske tegninger og web grafikk. Det ligger vel en begrensning i at programmet selv
ikke kan lagre eller eksportere tegninger i web format. Man behøver et annet program for å kunne eksportere
eller omforme tegningene til et format som web browserne kan lese, for eksempel gif, png eller jpg. For å få
OpenOffice sitt tegneprogram til å fungere brukbart, så er det innebygde rutenettet til å være mye mer finmasket
enn det som det er satt opp som pr default.

SolidEdge. Dette er et avansert tegneprogram som finnes i både 3D og 2D versjon. 2D versjonen kan brukes
til å utarbeide meget avanserte tegninger, og den kan lastes ned gratis.

Pcschematic. Dette er en liten samling av programmer for dokumentering av elektriske anlegg og systemer.
Det finnes gratisversjoner av programmene som kan brukes til litt mindre prosjekter. Jeg har så langt ikke fått
testet ut programmene men ut i fra meget positiv omtale fra kollegaer, så legger jeg ut en link.

Adobe Illustrator. Et meget bra tegneprogram for utarbeidelse av grafikk og illustrasjoner. Kan lastes ned
som CS2 versjon forutsatt at man har en gammel lisens fra før av. Nedlasting av progran. Brukermanual Illustrator CS3.
Illustrator Training Cource. Tips: I Windows så avslutter man kommandoene med "Ctrl + Venstre Museklikk".

Comments