Data/IT‎ > ‎Windows 7‎ > ‎

Crome Cache


Hvordan få Google Crome til å cache mot en RAM disk ?

Man kan få en web browser til å kjøre hurtigere ved å la den cache data til en RAM disk.

Hos for eksempel MS Internet Explorer så er det like til å stille inn dette.

Hos Google Crome, så er det ingen slik innstilling, men ved å starte opp web browseren på en spesiell måte
og ved å legge inn et parameter i startkommandoen, så kan man allikevel få den til å cache mot en RAM disk.

Target i startlinken legges inn slik: 

"C:\Documents and Settings\Win\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --user-data-dir="R://TEMP"

(Se spesielt den siste delen av linjen som angir bruk av RAM disken R:)

Comments