Kurs‎ > ‎

VG 1 Elektrofag

UNDER UTARBEIDELSE.


VG1 elektrofag, innhold:

 
Undervisningopplegget for Kvalitetsåsen Videregående Skole.
 
Nedenunder finnes beskrevet et kvalitetssikret undervisningopplegg for Kvalitetsåsen Videregående Skole, avdeling elektrofag..
 
 
Beskrivelse av kvalitetssikret kursopplegg for VG1 kurs
 
 
Kurset deles naturlig opp i tre hoveddeler som reflekterer de tre studieretningfagene.
 
Disse hovedelene er elenergi, automasjon og data og elektronikk
 
Hvert av disse tre fagene suktureres så inn i tre hovedmoduler: 1. Teori 2. Grunnleggende øvelser 3. Læringsoppdrag.
 
Teorimodulen struktureres så inn i undermoduler, som kan gjennomføres hver for seg med et avsluttet
inhold. Hver teorimodul har også et opplegg for prøve og evaluering. Teorimodulene kan også være
knyttet opp mot en lærebok, eller andr eksterne web baserte ressurser.
 
Tilsvarende så struktureres grunnopplæringen i praksis inn i selvstendige moduler med hvert sitt avsluttede innhold.
 
Hvert fagområde vil så inneholde også inneholde et eller flere læringsoppdrag, der elevene kan arbeide med stoffet på en 
mer selvstendig måte.
 
Samtidig så tilsterbes en felles struktur og en grad av tverrfaglig helhet der de tre studieretningsfagene henger sammen på 
en meningsfull måte, og som del av en tverrfaglig helhet.
 
Ved at kurset brytes ned i og organiseres som mindre selvstendige kursmoduler, så bør ligge til rette for en fleksibel og 
enkel planlegging og også for individuell og klassevis tilretelegging.
 
 
 
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser