Kurs‎ > ‎VG 1 Elektrofag‎ > ‎

Fordypning


Kladd.

Det finne et særskilt regelverk for prosjekt til fordypning.

Fra ordlyden i denne forskriften, så heter det som følger:

3.1 Valg av innhold på VG1

Prosjekt til fordypning skal brukes til opplæring i

a.) Kompetansemål fra læreplanene fra eget utdanningsprogram for opplæring i bedrift og/eller VG3 i skole (der det ikke er opplæring i bedrift) eller kompetansemål fra læreplaner for opplæring i bedrift fra andre utdanningsprogram, når det er faglig relevant.

og/eller

b.) Fellesfag i VG3 påbygging til generell studiekompetanse, fellesfag i fremmedspråk eller programfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Når timene til prosjekt for fordypning brukes til fellesfag eller programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene, gjelder kompetansemål og timetall for disse fagene slik de er fastsatt i læreplanverket for Kunnskapsløftet.


For VG3 opplæringen så er vel læreplanen ennå mer praksisorientert enn for VG1.

Hvis man følger det opplegget for læringsoppdrag som finnes på www.ndla.no så ser man
at læringsoppdraget i automasjon bærer i seg noe typisk innhold fra en fagprøve i automasjon.
Man kan vel si det slik at med utgangspunkt i dette opplegget, så vil læringsoppdraget i
automasjon og en fordypning i automasjon, kanskje lett komme til å gå litt over i hverandre.

Man kan selvfølgelig også gå inn på mer spesialiserte emner innenfor automasjonsfaget
slik at det blir et tydelig skille mellom programfag og fordypningsfag, om man ønsker det.

Når det gjelder prosjekt til fordypning så har man iht forskriften også anledning til å velge
studieforberedende VG3 lærestoff i studieforberedende teori.

Hvis man allerede har gjennomført en god implementering av en praksisorientert læring,
så ville det kanskje passe godt med å kombinere med for eksempel med et utvidet
matematikkurs. Hvis problemstillingen er den at det fortsatt har lett for å bli til undervisning
iht læreboken, i stedet for den nye læreplanen basert på praksisbasert læring, så er dette
kanskje ikke en så god ide.  
 


Comments