Kurs‎ > ‎VG 1 Elektrofag‎ > ‎Opplæringsprogram - 1‎ > ‎

Grunnprinsipper

Grunnprinsipper for opplæringsprogrammet.

Et undervisningsopplegg kan enten være laget slik at alt sammen er laget ferdig av faglærer,

slik at lite eller ingen ting kan endres, eller opplegget kan være slik at det finnes rom for forandringer

og justeringer på basis av innspill fra elevene.


Vårt opplæringsprogram er slik laget at det hele i utgangspunktet skal være planlagt med et ferdig

opplegg. Samtidig så skal det finnes rom for å kunne skifte om på disse planene og også å justere

litt med hensyn til innhold, slik at endelige undervisningsprodukt kommer til som et resultat av et

likeverdig samarbeide mellom faglærer og elever.


Faglærer kan kanskje ha erfaring og rutine i å undervise faget, men det er bare eleven selv som

kan spesialist på det å vite hvordan det er å lære et fag for alle første gang.


I VG1 så skal alle elever nå ha egen PC. Det kan variere litt i hvilken grad og i hvilket omfang hver 

enkelt faglærer ønsker å ta i bruk denne PC'en i forbindelse med undervisningen. I vår klasse så 

vil vi ta i bruk PC'en i ganske stor grad, i og med at vi vil benytte oss både av tradisjonelle lærebøker 

og web baserte ressurser.


Tradisjonelt i skolen, så har det pleid å eksistere et nokså tydelig skille mellom fagene, der hvert

enkelt fag har blitt undervist hver for seg. Ute i det praktiske yrkeslivet så ser vi kanskje noe mindre

til denne inndelingen i «fag», og mange av de problemstillinger man arbeider med er ofte av 

tverrfaglig

natur, slik at de hører hjemme i flere fag.


I vårt opplæringsprogram så vil vi forsøke å få til en tverrfaglig sammenheng, der fagene hele tiden 

skal henge sammen på en meningsfull og fornuftig måte. Dette gjelder spesielt i starten av skoleåret, 

der vi vil jobbe med en del tverrfaglige problemstillinger som i grunnen hører like mye inn under det ene 

faget som det andre.


I starten av skoleåret så vil opplæringen være nokså tydelig lærerstyrt, inntil at elevene etterhvert 

opparbeider seg en del grunnleggende kompetanse.

Når denne grunnleggende kompetanse er på plass, så vil det bli gitt en gradvis større grad av frihet,

slik at man etterhvert kan bruke de kunnskaper og ferdigheter som man har på kreativ og skapende
måte.


Målet med opplæringsprogrammet er at hver enkelt elev skal nå fram til de kunnskaps og ferdighetsmål 

som framgår av læreplanen. Hvordan man kommer fram til disse målene kan ellers være litt forskjellig.Comments