Kurs‎ > ‎VG 1 Elektrofag‎ > ‎Opplæringsprogram - 1‎ > ‎

Hva er et opplæringsprogram ?

Opplæringsprogrammet.

Et opplæringsprogram er en beskrivelse av hvordan vi i utgangspunktet har planlagt at vi skal kunne
gjennomføre en undervisning, der vi når fram til målene i læreplanen på en god og fornuftig måte.

Opplæringsprogrammet beskriver hvordan det er planlagt at disse målene skal kunne nås.

Hvordan et fag gjennomføres det kan vel variere litt fra klasse til klasse, ettersom det er den enkelte
faglærer som gjennomfører undervisningen i hver enkelt klasse.

Opplæringsprogrammet er en "mal" for hvordan man kan gjennomføre de undervisningsaktivitetene
som behøves for å målene i læreplanen kan bli nådd. 


Comments