Kurs‎ > ‎VG 1 Elektrofag‎ > ‎Opplæringsprogram - 1‎ > ‎

Læringsarbeide

Læringsarbeide og ansvar for egen læring.

Det å opparbeide seg en god kompetanse innenfor elektrofaget, det handler mye om å opparbeide 
seg en tverrfaglig og helhetlig erfaringsplattform, slik at man ut i fra en regelmessig trening og 
«tilvenning til faget» etterhvert vil opparbeide seg de ferdigheter og den kompetanse som behøves.

Derfor så blir «det gjennomførte læringsarbeide» en svært viktig faktor for hvordan man vil kunne 
komme til å lykkes innenfor elektrofagene. Det finnes ikke noen enkel vei utenom, og det fungerer 
veldig ofte ikke så godt å skulle ta igjen i ettertid, det som man ikke fikk med seg.

Mye av det stoffet som blir gjennomgått, viser seg i all enkelhet å være for vanskelig til at man bare kan
lese det inn i ettertid. Derfor så blir det svært viktig at man deltar aktivt hele tiden i dette læringsarbeidet,
slik de nødvendige kunnskaper og ferdigheter bygges opp via langsiktig og langvarig trening.

Hvor mye man vil måtte arbeide med stoffet for å få det hele med seg, det vil kunne variere en del fra
elev til elev. For noen så skjer læringen hurtig og for noen så tar det litt mer tid.

Som hovedprinsipp så kommer vi til å jobbe slik at det meste av læringsarbeidet skal skje i skoletiden, 
slik at eleven skal kunne gå hjem og ha fri, likt med en arbeidstaker.

Av og til så vil det også være nødvendig å supplere læringsarbeidet på skoen med videre arbeide hjemme.
Dette har du selv ansvaret for å vurdere og følge opp. I forbindelse med hjemmearbeidet så vil du kunne
bruke lærebøker, egne notater og webbaserte ressurser.

Det vil ikke bli gitt særskilte hjemmelekser, men av og til og noen ganger, spesielt i forbindelse med 
prøver og vurderingssituasjoner, så vil det være nødvendig å supplere læringsarbeidet på skolen med 
ekstra hjemmearbeide.

Her gjelder det vel også en enkel sammenheng at jo mer effektivt det skjer en gjennomføring av
læringsarbeidet på skolen, desto mindre behov vil det være for et hjemmearbeide, og motsatt,
desto mindre effektivt det jobbes på skolen, desto større behov vil det være for et ekstra hjemmearbeide.

I forbindelse med obligatoriske oppgaver og slike ting, så vil det normalt bli gitt en rimelig tid til å jobbe
med disse på skolen slik at hjemmearbeide ikke skal være nødvendig i noen større grad. Hvis tiden på
skolen ikke utnyttes effektivt nok, så kan det være nødvendig å gjennomføre oppgavene som gjemmearbeid.

Hvis man skal lære seg å bli dyktig i fotball, i voleyball, i rugby, eller i ishockey, så hjelper det skjeden 
å se på andre utøve sporten eller faget. For å kunne bli en dyktig fotballspiller som skrur ballen inn i 
høyre hjørne, rett under tverrliggeren, så holder det ikke med å ha skutt ballen mot mål en gang tidligere. 
Man må ha gjort det 100 ganger tidligere, og man må ha en erfaring og en rutine som gjør at man vet 
eksakt hvor ballen går.

Slik fungerer det for mange skolefag også, og det fungerer også slik for en del elektrofag, og matematikkfaget
også. Man blir ikke en god fotballspiller kun ved å ha et kjempe stort talent, det kreves i like stor grad en
aktiv og regelmessig trening.

Er det da slik at et opplæringsprogram egentlig er det samme som et «treningsprogram» ? Det er vel egentlig
ikke så langt fra sannheten å si at jo, slik er det.Comments