Kurs‎ > ‎VG 1 Elektrofag‎ > ‎Opplæringsprogram - 1‎ > ‎

Resultatdokumentasjon

Resultatdokumentasjon i forbindelse med teknisk opplæring.

I henhold til teorien rundt kvalitetsikrede systemer, så vil det være slik at for et hvert kvalitetssikret
system så vil det finnes system for registrering og dokumentasjon som de mål som framgår av
kvalitetsnormen (i dette tilfellet opplæringsprogrammet) er nådd.

For dette kurset så vil resultatdokumentasjonen være for eksempel lærerens og elevenes logg,
Innhold og resultater fra prøver, og dokumentasjon fra gjennomførte prosjekter og oppgaver.

Innenfor et system for føring av resultatdokumentasjon, så vil det naturlig også finnes et system
for avviksregistrering, der man registrerer avvik og endringer i forhold til de opprinnelige planene.

Hvordan selve vurderingen og karakterfastsettelsen skal skje framgår av forskriften til 
opplæringsloven, kapittel 3


 
Comments