Kurs‎ > ‎VG 1 Elektrofag‎ > ‎Opplæringsprogram - 1‎ > ‎

Teori og praksis

Sammenhengen mellom teori og praksis

Den tradisjonelle skolen har vel kanskje hatt en tradisjon for å være litt teoriorientert. Når man 
arbeider som lærer, så er det en veldig enkel løsning, å bla opp i læreboken for så å begynne å 
undervise kapittel en som teori.

Erfaringen er vel den at for ganske mange elever, så skjer det ikke noen særlig effektiv læring
på denne måten. For det første så tar det ikke så lang tid før øyelokkene begynner å sige ned,
når man kun skal se på og følge med i at en annen person jobber aktivt med faget. For det annet
så handler teorien i lærebøkene om problemstillinger der man ikke har noen erfaringer, slik at
teorien kan bli svært vanskelig å forstå.

For å få til et noe bedre læringsresultat, så vil vi forsøke å endre litt på dette.

Vi vil i stedet, i den grad vi kan få det til heller velge en læringsmodell basert på elevens egne
praktiske erfaringer.

I den tidlige, tverrfaglige del av studiet, så vil vi derfor vektlegge at elevene oppnår kunnskaper og
ferdigheter i bruk av instrumenter og utstyr, slik at dere som elever i størst mulig grad er i stand til å
arbeide selvstendig i forbindelse med det videre læringsarbeidet.

I den grad vi kan få det til så vil vi forsøke å arrangere situasjonen slik at den praktiske erfaringen 
går foran undervisningen i teori, slik at når det skjer teoriundervisning på tavlen, så skal denne 
kunne relateres til og settes i sammenheng med noe som man rent praktisk allerede har erfart.

Før for eksempel teorien om reléer blir gjennomgått på tavla, så skal man først ha fått tatt på,
skrudd på, koplet opp og målt på et relé.

Noen ganger så vil det også være slik at dere som elever spør: Hvorfor i alle dager setter du oss i
gang med å jobbe med dette ? Vi har jo ikke gjennomgått noen teori, eller lært noen ting om dette
fra før, hvordan skal vi da få til dette ? Når slike situasjoner oppstår, så snur vi om på tingene og tar
teorien først.

Det som vi forsøker å få til det er en en helhetlig sammenheng mellom læreboken, mellom læringslaben,
som er et annet ord for alt praktisk utstyr, og webbaserte ressurser. Samtidig så skal det også finnes
en tverrfaglig meningsfull sammenheng mellom fagene, og mellom teori og praksis.


Comments