Kurs‎ > ‎VG2Automatisering‎ > ‎

Læreplananalyse

Generelt om læreplanmålene:
 
Samtlige læreplansmål er handlingsorienterte og orientert mot handlingsorientert læring eller "learning by doing".
 
I læreplanmålene så inngår typiske beskrivelser av handlinger som: planlegge, risikovurdere, arbeide, sette
i drift, måle, feilsøke og dokumentere.
 
For ingen de to studieretningsfagene så gjelder det noen målsetting om at eleven skal kunne bruke formler eller utføre beregninger.
 
Læreplanen er fri for krav om at eleven skal kunne forklare eller drøfte.
 
Det finnes faktisk ingen unntak, der læreplanmålet er av teoretisk natur.
 
Hovedprinsippet ser ut til å være at læreplanen som hovedprinsipp stiller krav om erfaringbasert læring.
 
Slik som læreplanmålene er formulert, så passer disse meget godt for en læreplankonkretisering orientert mot relativt større læringsoppdrag.
Hvordan dette kan gjøres i praksis er vist ved eksempel på norsk digital læringsarena.
 
 
Følgende læreplanmål gjelder ut i fra læreplanen:
 
 
Automatiseringsystemer
 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere programmerbare logiske styringssystemer for digital og analog signalbehandling knyttet til elektriske, hydrauliske og pneumatiske anlegg, og bruke digitalt verktøy til programmering, konfigurering og feilsøking
 • planlegge og dokumentere reguleringssløyfer for temperatur, trykk, turtall, nivå, mengde, og montere og sette i drift minst to av disse
 • planlegge og dokumentere montasje og idriftsetting av reguleringsventil med tilhørende forstillingselement
 • optimalisere automatiseringssystemene ved å bruke automatiske og manuelle metoder basert på prosessbehov
 • bygge sammen, framstille, tilpasse, sammenføye og funksjonsteste mekaniske deler til automatiseringssystemene, basert på materialenes egenskaper og produsentens tekniske dokumentasjon
 • lese og forklare prosesskjemaer med tilhørende instrumentering
 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og mekaniske tegninger knyttet til de elektriske, pneumatiske og hydrauliske styre- og reguleringssystemene
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av målesystemer for temperatur, trykk, turtall, nivå og mengde
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll, vedlikehold og reparasjon av reguleringsventil, og utføre tilhørende mekanisk arbeid
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll, vedlikehold og reparasjon av hydraulisk og pneumatisk utstyr med tilhørende rørsystemer
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll, vedlikehold og reparasjon av maskinutrustning
 • ta hensyn til elektriske støykilder i arbeidet med automatiseringssystemer og utstyr
 • gi brukerveiledning om automatiseringssystemene og utstyret
 • funksjonsteste automatiseringssystemene og utstyret og redegjøre for den prinsipiell virkemåten
 • måle elektriske størrelser på automatiseringssystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på automatiseringssystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeid
 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som utføres, og vurdere kvaliteten av eget arbeid
 • beskrive ulike vedlikeholdssystemer knyttet til automatiseringssystemer
 • bruke faglig presist språk om automatiseringssystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på automatiseringssystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet med automatiseringssystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll
 • vurdere og teste ut ideer til produkter som kan fremme entreprenørskap

 

Elenergisystemer

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere fordelingsanlegg for mindre industrianlegg, basert på ulike spenningssystemer og installasjonsmetoder og med tilhørende jordingssystemer
 • vurdere ulike start- og reguleringsmetoder for en trefase asynkronmotor, planlegge, montere, dokumentere og sette i drift minst to av startmetodene
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere elektriske system forsynt fra transformator tilkoblet ulike belastningstyper
 • gi brukerveiledning på elenergisystemene og utstyret
 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger
 • måle elektriske størrelser i elenergisystemene og utstyret, og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på elenergisystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil, og loggføre feilsøkingsarbeidet
 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som utføres, og vurdere kvaliteten av eget arbeid
 • bruke faglig presist språk om elenergisystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
 • utføre arbeidet på elenegisystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet på elenergisystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll

 

 
Comments