Læreboken

Kommentarer til lærebok: 
Roald Nydal - Praktisk Kuldeteknikk

UNDER UTARBEIDELSE 

NOTE: 

Kommentarene dreier seg ikke om en lærebokanmeldelse eller noe sikt.
Hensikten med kommentarene er utelukkende å forsøke å gjøre det lettere 
å finne fram i boken. Inntil videre så har ikke dette arbeidet nådd særlig langt,
slik at det så langt bare dreier seg om en tidlig kladd.


Kommentarer til bokens kapitler: