02 Varmelære
Hva er det egentlig som er de viktige prinsippene i dette kapitlet ?

Kapitlet ser ut til å ha en karakter av et slags innledende kurs i fysikk eller varmelære.

Temperatur.

 • Det er særlig to temperaturskalaer som er aktuelle, kelvinskalaen og celsiusskalaen.

 • Kelvinskalaen starter ved det absolutte nullpunkt ved -273 grader celsius. Man regner
  da at all bevegelse til molekylene har stanset opp.

 • Temperaturskalaen for celsiusskalaen bruker smeltepunktet til is som 0 punkt referanse,
  og kokepunktet ved en atmosfæres trykk som 100 graders referanse.

 • Gradinndelingen er eller lik slik at når temperaturen forandrer seg med 10 grader celsius,
  så forandrer den seg også 10 grader kelvin.

 • Hvis vi skal regne om fra grader celsius til grader kelvin, så er det bare å legge til, eller
  trekke fra, 273 grader.

 • En annen temperaturskala er også den amerikanske Farenheit skalaen.   

Varmeenergi - Varmestrøm

Varme er en form for energi og den måles i joule.
Temperaturen forteller hvilket nivå vi finner denne energien.

Comments