03 Beregning av kuldeanlegg
Hva er det egentlig som er de viktige prinsippene i dette kapitlet ?

 • Kapitlet ser ut til å dreie seg om de grunnleggende prinsipper for hvordan vi 
  beregner den varmemengden som skal transporteres vekk i fra et kjølerom eller
  fryserom.

 • Læreboken nevner at den varmemengden som må transporteres vekk både vil
  skyldes den varme som transporteres inn, via kjøle eller frysevarene, og den varmen
  som lekker inn fra omgivelsene. I kapitlet så behandles allikevel bare prinsippene
  for beregning av den varmetilførsel som skjer via varene.

 • Oppgavene til kapitlet går bare på å beregne varmebelastning som følge av varene.
  Varene vil typisk gi fra seg varme ved for det første nedfrysing og for det annet ved 
  eventuell innfrysing.

 • Spesielt for oppbevaring av levende frukt og grønsaker så gjelder det prinsipp at de
  produserer noe modningsvarme, som må transporteres vekk ved hjelp av varmepumpen.  

Neste
Comments