04 Isolasjon
Hva er det egentlig som er de viktige prinsippene i dette kapitlet ?

  • Kapitlet ser ut til først å handel om isolasjon av vegger. Dessuten så handler kapitlet også om noe
    mer enn det som overskriften indikerer, nemlig også hvordan man beregner varmegjennomstrømningen
    gjennom en isolert vegg.

  • Det finnes ellers litt praktisk beskrivelse omkring den praktiske oppbyggingen av vegger i kjøle og fryserom.

  • Oppgavene til kapitlet ser ut på å gå på å beregne varmegjennomstrømningen gjennom en mer eller mindre
    godt isolert vegg.
Comments