05 Klimateknikk
Hva er det egentlig som er de viktige prinsippene i dette kapitlet ?

Dette kapitlet ser primært ut til å handle om inneklimaet i boliger og om aircondition anlegg.

Teorien i dette kapitlet kan også brukes som grunnlag for å forstå og å kunne beregne den varmebelastning
som følger av utskiftingen av luft i et kjølerom..

En av de viktige delene av dette kapitlet er, etter min mening, hva angår teoretisk innhold, beskrivelsen
av mollierdiagrammet.


Mollierdiagrammet
Figur 1 - Mollierdiagrammet

 • Mollierdiagrammet er en grafisk beskrivelse av sammenhengen mellom lufttemperatur, 
  vanndampinnhold i luften, temperatur og relativ fuktighet. Et annet navn på Mollierdiagrammet 
  er H-X diagram.

 • For Mollierdiagrammet så gir den horisontale akse vanninnhold, den vertikale gir temperatur. 
  Kurvene på skrå opp mot høyre angir relativ luftfuktighet. Kurvene på skrå ned mot høyre angir 
  antalpi (energiinhhold).

 • Dersom vi kjenner temperatur og relativ luftfuktighet, som det er forholdsvis lett å måle, så kan 
  vi ved hjelp av Mollierdiagrammet gjøre et oppslag for energiinnhold og mengde med vanninnhold 
  i luften.

 • For Mollierdiagrammet så gjelder det også at den laveste linjen for relativ luftfuktighet angir 
  relativ luftfuktihget på 100 %. Vanndampen kondenseres med andre ord langs denne linjen.
Comments