07 Kuldeteknisk anlegg
Hva er det egentlig som er de viktige prinsippene i dette kapitlet ?

 • Kapittel 1-6 ser ut til å gi det nødvendige teorigrunnlaget for å kunne beregne
  den varmebelastningen som et kuldeteknisk anlegg vil bli utsatt for.

 • Kapittel 7 ser ut til å gi en slags introduksjon til den tekniske og praktiske oppbyggingen
  av et kuldeanlegg. Hovedkomponentene er nevnt og det er listet opp en oversikt over
  de ulke kuldemedia. 

 • Kapitlet inneholder også et lite innledende avsnitt om dokumentasjon.

 • Kapittel 7 ser ikke ut til å inneholde noen vesentlig ny teori i forhold til de tidligere
  kapitler.

Comments