09 Praktisk kuldeteknisk kretsprosess

Hva er det egentlig som er viktigst i disse to kapitlene ?

En av de viktigste delene av dette kapitlet er beskrivelsen av den kuldetekniske prosessen.


Den kuldetekniske kretsprosessen.Figur 1 Tilsvarende figur som læreboken side 60.

Figuren over er kopiert fra Trygve M Eikevik sitt publiserte materiale. Figuren er også redigert
litt om for å få et passende detaljinnhold. Link til original presentasjon av varmepumper. 
En bra billedserie fra samme nettsted. Alternativ figur.


Litt om det kuldetekniske diagrammet:

  • Se spesielt på side 60, de to store figurene til høyre. Dette er et logaritmisk 
    P-H diagram. (P = Trykk, H = enalpi/energiinnhold)

  • Den horisontale aksen angir entalpien eller energiinnholdet i kuldemediet.

  • Den vertikale aksen angir trykket i mediet med en logaritmisk skala.

  • Se den buede kurven som er merket CP for "critical point". 

  • I det området som ligger for venstre for kurven er kjølemediet helt i veskeform.

  • I det området som ligger til høyre for kurven så er kjølemediet helt i gassform.

  • I det området som ligger mellom den venstre og den høyre kurven, så er mediet 
    delvis i damp og delvis i gassform.

Den kuldetekniske prosessen kan forklares slik:

  • Posisjon 1 er inntaket til kompressoren.

  • Gjennom kompressoren, fra posisjon 1 til posisjon 2, i diagrammet, så skjer 
    det en oppbygging av trykk og en tilførsel av energiinnhold til mediet.  

  • Posisjon 2 er uttaket fra kompressoren og inntaket til kondensatoren. Her er 
    mediet i 
    dampform.

  • Gjennom kondensatoren, fra inntaket posisjon 2 til utløpet, pos 3, så skjer det 
    en kondensering ved konstant trykk.

  • Posisjon 3 er uttaket fra kondensatoren. Her er mediet i veskeform.

  • Gjennom strupeventilen så skjer det et trykkfall fra posisjon 3 til posisjon 4, 
    uten utveksling av  energi i forhold til omgivelsene. Strupeventilen reguleres slik 
    at det er tilnærmet konstant temperatur i fordamperen.

  • Posisjon 4 er utløpet fra strupeventilen. Her er mediet fortsatt i veskeform.

  • Gjennom fordamperen så skjer det en fordampning og opptak av energi, fra 
    posisjon 4 til posisjon 1, ved konstant trykk.

  • Ved at punkt 2 i diagrammet ligger til høyre for dampkurven så har det skjedd 
    en overoppheting av mediet, etter at det kom over i dampform.

  • Punkt 3 ligger på dampkurven, men vi ønsker i virkeligheten at punkt 3 skal 
    ligge litt til venstre for dampkurven, slik at det skjer en underkjøling av kuldemediet.

  • På litt mer avanserte anlegg, så bruker man en varmeveksler som både øker 
    overopphetingen og underkjølingen av mediet.


Typisk bruksområde for det kuldetekniske diagrammet (h-logp-diagrammet):

  • Man leser av høytrykksverdien og lavtrykksverdien i anlegget og måler samtidig også 
    de aktuelle temperaturverdiene.

  • Ut i fra trykk og temperaturverdier, så vurderer man typisk om anlegget kjører med riktig 
    underkjøling og overoppheting.

  • Hvis det viser seg at overoppheting eller underkjøling ikke er korrekt, så skifter man ut 
    komponenter eller reparerer slik at dette rettes.

  • Aktuelle feilkilder er i særlig grad selve kompressoren med motor og den reguleringen 
    som skjer i gjennom strupeventilen. 
Undersider (1): Alternativ figur 1
Comments