10 Strupeventil
Hva er det egentlig som er de viktige prinsippene i dette kapitlet ?

 • Fra og med kapittel 10 og videre ut boken, så tar boken alt vesentlig en dreiing vekk
  fra 
  varmeteori og termodynamikk og over mot det praktiske varmepumpeanlegget.
  Man kan 
  kanskje egentlig si at kapittel 10 tar over og viderefører litt, det som ble
  påbegynt i kapittel 7.

 • Kapittel 10 Strupeventil og kapittel 11 Kuldeteknisk automatikk hører logisk sammen
  ettersom 
  strupeventilen også er en del av den kuldetekniske automatikken.

 • Kapittel 10 beskriver mange forskjellige strupeventiltyper og også en flottørmekanisme.
  Det 
  er imidlertid bare to av disse strupeventiltypene som er i bruk i noe større omfang.

 • Kapilarrør er en rimelig og driftssikker løsning og brukes på kjøleskap og lignende utstyr.

 • Den termiske strupeventilen er mye brukt. Oppgaven til denne er å sørge for nødvendig
  trykkfall 
  og å regulere mengden av kuldemedie inn på fordamperen, slik at overhetingen
  ut i fra 
  fordampingen ligger på et tilnærmet konstant temperaturnivå.

 • Kapittel 10 i læreboken har ingen beregningsoppgaver eller arbeidsoppgaver.

    
Comments