11 Kuldeteknisk automatikk
Hva er det egentlig som er de viktige prinsippene i dette kapitlet ?

  • Kapittel 10 Strupeventil og kapittel 11 kuldeteknisk automatikk hører logisk sammen ved at begge deler faktisk er
  • kuldeteknisk automatikk.

  • Den beste oversikten over de kuldetekniske komponentene i et kuldeteknisk anlegg følger egentlig av figuren, nederst
  • på side 117.

"Spørsmål til oppklaring" med referanse til figuren på side 117:

  • Sp: Hva er fordampertrykksventilens oppgave ?
  • Sv: Ikke alle kuldeanlegg har fordampertrykksventil. Ventilen vil under alle ordinære omstendigheter, og hvis den er
  • der, stå åpen i ordinær drift. Bare ved unormalt lavt fordampertrykk, så vil denne ventilen tre i funksjon.

  • SP: Hva er sugetrykksregulatorens oppgave ?
  • Sv: Ikke alle kuldeanlegg har sugetrykkregulator. Ventilen vil under alle ordinære omstendigheter, og hvis den er der,
  • stå fullt åpen i ordinær drift. Ventliens oppgave er kun å holde nede sugetrykket i en oppstartsperiode.

  • Sp: Hva er oppgaven til varmgass omløpsregulatoren ?
  • Sv: Ikke alle varmepumper har varmgass omløpsregulator. Ventilen vil være lukket i normal drift. Varmgass omløps-
  • regulatoren er ikke tegnet likt på figuren nederst på side 111 og figuren på side 117. Oppgaven til varmgass
  • omløpsregulatoren skal være å åpne mellom høytrykks og lavtrykksside, hvis belastningen på fordamperen blir så liten
  • at trykket inn til lavtrykkssiden på kompressoren kommer ned på et for lavt nivå.

  • Sp: Hva er oppgaven til kondensatortrykksregulatoren ?
  • Sv: Ikke alle varmepumper har kondensatortrykksregulator. For varmepumper
  • som har utendørs kondensator, så kan det være at vi ønsker å regulere kondensatortrykket, slik at det oppnås en *
  • kondenseringstemperatur som medfører en god varmeavgivelse i forhold til utetemperatur og uteluft.

Comments