12 Fordamper
Hva er det egentlig som er de viktige prinsippene i dette kapitlet ?

 • Fordamperen er den delen av et kuldeanlegg, eller en varmepumpe, som tar opp energi.

 • Kapitlet inneholder en del teori rundt fordamperen, men ingen oppgaver.

 • Det finnes et enkelt eksempel på side 124 som viser hvordan man kan dimensjonere en
  fordamper med hensyn til kapasitet.

 • Det finnes dessuten en del teori om hvordan man kan senke frysepunktet til vann ved hjelp
  av glykol. I forbindelse med dette så finnes det en del eksempler på side 132 og side133.

 • På side 133 så finnes et avsnitt om avriming. På små enkle kjøleanlegg så kan avrimingen
  skje ved at anlegget bare stanser for en periode. På større anlegg og i fryserom så kan det
  være aktuelt med aktiv avriming ved hjelp av et varmeelement. 


Comments