13 Kondensator
Hva er det egentlig som er de viktige prinsippene i dette kapitlet ?

  • Kondensatoren er den del av varmepumpen som leverer fra seg varmeenergien til omgivelsene.

  • Kondensatorens oppgave er å transportere vekk den varmeenergien som blir tatt opp i kondensatoren
    og den varmeenergien som blir tilført ved hjelp av kompressoren.

  • Kapitlet inneholder heller en generell beskrivelse enn egentlig noen dyptgående teori.

  • Det finnes et beregningseksempel på side 138, men dette går heller på beregning av en
    vannmengde enn på kondensatoren selv.

  • Kapitlet har ingen oppgaver som går direkte på beregning av kondensatorens kapasitet.
 

Comments