14 Kompressor
Hva er det egentlig som er de viktige prinsippene i dette kapitlet ?

 • Kompressorens oppgave er å øke trykket i kjølemediet. Dette skjer ved å tilføre energi.
  Når man tilfører energi, da vil dette også få den konsekvens at temperaturen øker.

 • Kompressoren mottar kuldemedium med forholdsvis lav trykk og lav temperatur, men i
  gassform på sugesiden, og leverer kuldemediet videre med høyt trykk og høy temperatur
  og i gassform på høytrykkssiden. 

 • På side 147 så finnes et avsnitt om bruk av kapasitetsdiagram og et beregningseksempel
  i forbindelse med dette.

 • På side 148 så finnes beskrivelse av prinsippet for balansediagram for fordamper og prosessor.
  Man setter sammen et kompressordiagram med et fordamperdiagram, og ut i fra dette så oppnås
  et balansediagram. På side 149 så følger eksempler på bruk av balansediagrammet.

 • På side 150, så følger for første gang et beregningsskjema for kuldeanlegg, der man både skal
  beregne behovet for kuldeytelse, eller varmetransport, for et kjølerom, og så samtidig gjennomføre
  en dimensjonering av de kuldetekniske komponentene.

Comments