15 Totrinns anlegg
Hva er det egentlig som er de viktige prinsippene i dette kapitlet ?

  • Kapitlet ser ut til å være et "innskutt kapittel" med sitt eget spesielle innhold uten direkte
    relevans for de andre kapitlene i boken.

  • Kapitlet utelates derfor over inntil videre.Comments