20 Elektroskjema Automatikk (A3)
Hva er det egentlig som er de viktige prinsippene i dette kapitlet ?

Redigeres inn.

Foreløpig, spørsmål/svar:

  • Sp: Hva er høytrykkbryterens oppgave ?
  • Sv: Høytrykksbryterens oppgave er å stanse kompressoren hvis det blir unormalt høyt trykk ved kompressorens utløp.
    Dette kan for eksempel skje hvis det er en magnetventil som er stengt eller hvis trykket bygger seg opp i kondensatoren,
    som følge av en unormalt liten grad av energiopptak fra omgivelsene.

  • Sp: Hva er lavtrykksbryterens oppgave ?
  • Sv: Lavtrykksbryterens oppgave er å stanse kompressoren hvis det blir unormalt lavt trykk ved kompressorens inntak.
    Dette kan for eksempel skje ved tap av kuldemedium.


Comments