Norsk‎ > ‎Grammatikk‎ > ‎

Ordklasser


Verb Film Verb er ord som uttrykker en handling, en overgang eller en tilstand.

Substantiv Film Substantiver er navn på personer, dyr og gjenstander.

Adjektiv og adverb Film Adjektiv beskriver noe eller noen. Tidsadverb - Når eller hvor lenge Stedsadverb - Hvor, hvor hen, eller hvor fra. Setningsadveb endrer innholdet i setningen

Bestemmerord Film Bestemmerord er et ord som beskriver et substantiv nærmere.

Pronomen Film Pronomen er ord som erstatter substantiv i en setning.(Det vil komme en podcast. Denne er ennå ikke laget.)