Norsk‎ > ‎Grammatikk‎ > ‎

Setningsledd

Subjekt Film Subjektet er den som utfører handlingen.

Predikativ Film Predikativ er et setningsledd som beskriver subjektet eller objektet nærmere.

Verbal Film Verbalet forteller oss hva som skjer.

Adverbial Film Adverbialet forteller om omstendighetene rundt handlingen.

Direkte objekt Film Det direkte objektet angir den som handlingen er rettet mot.

Indirekte objekt Film Indirekte objekt - den som tar i mot eller får noe.


(Det vil komme en podcast. Denne er ennå ikke laget.)