RegelverketRegelverket for elektrofagområdet.
 • NOTE: Dette er bare et skjønsmessig utvalg av de viktigste delene av regelverket for
  elektrofagområdet. De forskriftene som er åpent og fritt tilgjengelig er lenket opp. For
  NEK 400 som er en standard som ikke er fritt tilgjengelig og som må kjøpes. For
  denne så er det skrevet et kort resyme, bare for å gi et inntrykk av hva den handler
  om. Resymeet er kun av orienterende art.


Elektriske installasjoner og tilhørende utstyr.

 • Forskriftene utgis av DSB. DSB sin hjemmeside: DSB
 • Det finnes en lov som ligger til grunn for det regellerket som er gitt ut i regi av
  DSB. Selve lovteksten er utgitt i regi av Stortinget. Tilsynsloven.
 • FEL - Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg. Denne er en sentral del av
  det norske regelverket. Forskriften er av forholdsvis generell karakter,
  men den inneholder noen konkrete krav, for eksempel krav om utarbeidelse
  av samsvarserklæring. NEK 400 er ellers utgitt med hjemmel i FEL og omhandler
  således en del detaljkrav som nå er flyttet fra tidligere utgaver av forskriften
  til normen NEK 400. FEL gjelder for alle alminnelige lavspentinstallaasjoner,
  det vil si for anlegg med vekselspenning lavere enn 1000 V og likespenning
  lavere enn 1500 V. FEL med veiledning. Her er også link til en kommentarside
  hos Nelfo vedrørende FEL Nelfo kommentar til FEL.
 • NEK 400 er den standard som gir en nærmere beskrivelse og kravformulering
  i forhold til alminnelige bygningsinstallasjoner. Her er en link til et lite resyme over
  NEK 400 sitt innhold. (Resymeet er kun av orienterende art. Den originale og fulle
  standard må eventuelt kjøpes fra standard.no ) NEK 400 bygger ellers på en
  implementering av en tilsvarende europeisk standard. DimensjoneringseksemplerElinstallasjoner og tilhørende utstyr i EX områder.


Elinstallasjoner på skip og petroleumsinstallasjoner.

 • Norsok serien hos standard.no Norsok


Tele og kommunikasjonsutstyr.

 • Det finnes en lov som liger til grunn for de forskriftene som er utgitt av post og
  teletilsynet. Dette er Ekomloven.

Alarmsystemer og utstyr for alarm.

Arbeidsmiljø og bruk av teknisk utstyr.

Utdanning innefor elektrofaget på nivå t.o.m fagbrev.Andre generelle linker: 

 


  

Comments