Optimalisering

Litt om optimalisering av prosesser og reguleringssløyfer.

Med optimalisering av en regulert prosess, der reguleringen er basert på alminnelig avviksregulering,
så menes i praktisk det å finne riktige verdier for P (Proporsjonal), I (Integral) og D (Derivasjon) parametrene.

Jeg vil på et litt senere tidspunkt, når tiden strekker til, forsøke å skrive en artikkel om optimalisering,
men intil så skjer, og intill videre så legger jeg ut to linker til to eksisterende websider i forhold til tema.

Det er vel ellers mitt inntrykk at artikkelen på Norks Digital Læringsarena kanskje er litt "skolebokorientert"
mens den hos Techpress kanskje sier noe om virkeligheten. Artiklene skulle således utfylle hverandre.

Artikkel 1 - Norsk Digital Læringsarena, artikkel om optimalisering.

Artikkel 2 - Techpress.no artikkel om tuning av PID regulatore.


Comments