Robotteknologi‎ > ‎

Robotprosjekt-2

Charlie the robot - Prosjekt på Virgina Tech (og noen andre ideer)Film 1 - Charlie the robot


For å kunne gå i gang med et prosjekt som dette, så behøver man nok et større budsjett enn
det de fleste av oss har tilgjengelig. Det vil være spesielt vanskelig å få en robot til å kunne gå
på to bein. Her vil det være veldig mye enklere å plassere roboten på en plattform med hjul, og
så la den kjøre rundt. Det kan allikevel være mange gode ideer å hente, for eksempel vedrørende
ledd og aktuatore, for den som ønsker å gå i gang med et robotprosjekt.Under følger en liten film vedrørende et detaljstudium rundt en robothånd. Vi kan legge merke til
at den ser ut til å være laget ved hjelp av elektropneumatiske aktuatore:


Film 2 - Detaljstudie av robothånd.
Et annet eksempel på en robothånd. Man ser at det benyttes et prinsipp som går ut på å
benytte en kombinasjon av lineære aktuatore og wire:


Film 3 - Robothånd 2


Her er prinsippet rundt kontroll av fingrene i en robothånd, ved hjelp av wire og en
lineæraktuator (som ennå ikke er montert) realisert og tatt i bruk på en meget enkel
(og billig) måte:Film 4 - Robothånd 3


Detaljer rundt utvikling av en meget enkel robothånd:Film 5 - Robothånd 4

Comments