Utdanning

Utanning innenfor elektrofagområdet.
 

YouTube Video

Reklamefilm for elektrofaget fra Bjørnholt Videregående SkoleGenerelt om utdanningen innenfor elektrofaget.

 • Utdanningen innenfor elektrofaget leder fram til en rekke forskjellige yrker og består hovedsaklig av to deler,
  en udanningsdel som gjennomføres i skolen for de fleste fag VG1 og VG2 (og for noen fag også VG3)
  Etter dette så følger også vanligvis en læretid i bedrift på to eller tre år.

 • Utdanningen leder fram til fagbrev i ett av de mange elektrofagene. For enkelte fag så er det også mulig
  å gjennomføre såkalte kryssløp der man skifter over til et annet fagområde, typisk mekaniske fag etter VG1.

 • Etter VG1 i elektrofaget finnes følgende VG2 tilbud innefor elektrofaget:
  1.Automatisering 2.Data og elektronikk 3.Elenergi 4.Flyfag 5. Kulde og varmepumpeteknikk

 • Innenfor noen fag så går man VG1 og VG2 i skole.Deretter følger 2 år i lære i bedrift.
  Etter til sammen 4 år kan man gå opp til fagprøve.

 • Andre fag følger en 5 årig modell. For elektriker så gjelder det VG1 og VG2 i skole og 3 år læretid i bedrift.
  Så kan man gå opp til fagprøve.

 • For automatiker så gjelder det VG1, VG2 og VG3 i skole og 2 års læretid i bedrift. Til sammen 5 år.
  Så kan man gå opp til fagprøve.

 • Etter VG1 i elektrofaget finnes også følgende kryssløpsmuligheter:
  1. Brønnteknikk 2. IKT Servicefag 3. Industriteknologi 4.Kjøretøy 5. Maritime fag

 • Læreplanene for elektrofaget utgis av Utdanningsdirektoratet: Læreplanene for elektrofaget 
  Oversikt over læreplanene på www.handboka.no

 • Spesielt om prosjekt til fordypning. Fra Utdanningsdirektoratet. Prosjekt til fordypning.

 • NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden. NOU 2008:18

 • En Film fra opplæringskontoret for Elektrofag i HedmarkLæreplaner for elektrofagområdet:
Under følger et par aktuelle linker og webressurser.