Utdanning‎ > ‎

Regelverk relatert til utdanning

Link til siden for det generelle regelverket for elektrofaget: Regelverket for elektrofaget
 
Regelverk spesielt relatert til utdanning:

Link til opplæringsloven: Opplæringsloven.
 
Link til forskriften til opplæringsloven: Forskriften.
 
Den generelle læreplanen mm: Generell læreplan mm
 
Læreplaner ut i fra kunnskapsløftet: Oversikt.
 
Læreplaner for elektrofaget: Elektrofaget.
 
Spesielt om prosjekt til fordypning, VG1 og VG2: Fordypning.
 
 
Comments