Varmepumper‎ > ‎

Reverserbar varmepumpe

Prinsipper for reversering av en varmepumpe.

Denne websiden beskriver prinsippene for hvorledes en reverserbar varmepumpe med 4-veis reverseringsventil virker.
Grunnprinsippet er at fordamper og kondensator bytter rolle ved hjelp av en 4-veis ventil og noen solonoideventiler.

Figuren under viser en varmepumpe som kjører som forward, der man har valgt å la fordamperen være til høyre og
kondensatoren til venstre.Figur 1 - Reverserbar varmepumpe som kjører "forward".Figuren under viser en reverserbar varmepumpe som kjører i revese, dvs med venstre varmeveksler valgt som fordamper og
høyre varmeveksler valgt som kondensator.

Figur 2 - Reverserbar varmepumpe som kjører i "reverse".

Man kan se at i et reverserbart varmepumpeanlegg så kreves det et dobbelt sett med strupeventiler. (Ekspansjonsventiler).
På figurene over så er ekspansjonsventilen tegnet inn som en sirkel med et kryss over. I forward drift så er ekspansjonsventilen
til høyre i bruk. I reverse drift så er det den som er til venstre som er i bruk. (Fordi den ekspansjonsventilen som er i bruk
alltid må stå på sugesiden, forran fordamperen.)

Comments