Varmepumper‎ > ‎

Servicemanifoild

    
Figur 1 - Servicemainifoild for varmepumper.


Av ukjent grunn så er det få lærebøker som har noen særlig detaljert beskrivelse av hvordan en typisk
servicemanifoild for varmepumper er bygget opp. Her er således en figur som viser oppbyggingen.

Når ventilskruen til venstre og til høyre er åpen, så er det "forbindelse" mellom kompressorens
høytrykksside og lavtrykkssiden, selvfølgelig forutsatt at manifoulden er koplet opp mot varmepumpen.

Hvis man skal vakumere, så åpner man typisk både for høyre og venstre ventil, pluss også den nest lengst
til venstre, som er for tilkopling av vakumpumpen. Påfyllingsventilen holdes da lukket. 

Ellers så er her en link som viser eksempler på praktisk utførelse.


www.elektrofag.info


Comments